Firmamızda Entegre Yönetim Sistemi kapsamında TS ISO EN 9001, TS ISO EN 14001 ve TS 18001 standartları uygulanmakta olup Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilme yapılmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız:

 1. Madeni yağ ve gres üretimi faaliyetlerimiz ile ürün ve hizmetlerde müşteri beklentilerini en yüksek seviyede yerine getirmek.
 2. İş sağlığı ve güvenliğini, çevreye duyarlılığı ve kaliteyi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 3. İşveren, işçi ve devlet üçlüsünün iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle tüm yerel ve uluslararası kanunlarla yönetmeliklere uymayı, eğitimlerle tüm çalışanları bilinçlendirerek; tehlikeleri kaynağında kontrol altına alıp kaza ve meslek hastalıklarını engellemeyi, kirliliği kaynağında azaltmayı veya uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi, olanaklarımızın el verdiği ölçüde çevreyi en az kirleten teknolojileri kullanarak doğal kaynaklarımızı korumayı taahhüt ederiz.
 4. Ürün ve hizmeti en uygun maliyetlerle elde etmek.
 5. Tüm faaliyetlerimizde kaliteye, iş sağlığı ve güvenliğine, yaşadığımız çevreye önem vermek.
 6. Güvenirlik ve ortak karar; ticaretimizi şekillendiren temel unsurlardır.
 7. Tedarikçilerimiz ortaklarımızdır.
 8. Çalışanlarımız gücümüzdür.
 9. Düşüncemizde ve ticaretimizde doğruluk prensibi esastır.
 10. Sürekli gelişme, iyileştirme ve yenilik başarımızı belirler.
 11. Beraberce iddialı, kontrol edilebilir, kurumsal amaçlara uygun ve ulaşılabilir hedefler saptar, çalışmalarımızda hedefe yönelik düşünür ve davranırız.
 12. Gema – Trilub Kimya bir aile gibi düşünen ve yaşayan bir kurumdur.