Sektörümüzde;  İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre bilinci oluşturmak amacıyla:

  • İşveren, işçi ve devlet üçlüsünün iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle tüm yerel ve uluslararası kanunlarla yönetmeliklere uymayı;
  • Önce insan ve ‘Sıfır Kaza’ anlayışı ile çalışanımızı, şirketimizin en değerli varlığı olarak kabul etmek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı;
  • Eğitimlerle tüm çalışanları bilinçlendirerek;  tehlikeleri kaynağında kontrol altına alıp kazaların ve meslek hastalıklarını engellemeyi;
  • Tesisimizde kullanılan yenilenebilir temiz enerji kaynakları ile enerji tüketimi esnasında çevreye verilen zararı en aza indirmek ve doğal kaynakların tasarrufunu sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasının sağlanması için atıkların kaynağında önlenmesi ve/veya kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanım olanaklarının en üst düzeyde değerlendirilmesi;

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında kendimizi sürekli geliştirerek; yönetim ve çalışanlarımız olarak politikamıza uymayı taahhüt ederiz.